Witam serdecznie na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy.

Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Osiecznicy, Skórzynie, Czetowicach, Bielowie i Łochowicach.

proboszcz Parafii - ks. Andrzej Nowak 

Papież Franciszek mianował ks. Henryka Wejmana nowym biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Nominat jest profesorem duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Szczecinie. Jego stolicą tytularną będzie Siniti.

Komunikat o nominacji dziś w południe ogłosiła Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Ks. Henryk Wejman urodził się w Choszcznie. W 1978 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, w którym to mieście został sześć lat później wyświęcony na kapłana, po czym podjął posługę w parafii Chrystusa Króla w Świnoujściu. Następnie studiował duchowość na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie, gdzie się doktoryzował. Po powrocie do Polski pracował w Szczecinie, gdzie był kolejno dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, proboszczem parafii św. Brata Alberta oraz ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym.

W 1997 r. habilitował się z teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, po czym rozpoczął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, a po dwóch latach także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Aktualnie biskup nominat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.

Ks. Wejman jest autorem 19 monografii oraz 211 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Obszary jego zainteresowań to m.in. alternatywne ruchy religijne a duchowość chrześcijańska, doświadczenie religijne i mistyczne człowieka, zastosowanie metod właściwych fenomenologii do teologii duchowości, duchowość miłosierdzia oraz komplementarność duchowości stanów życia w Kościele.

Nota biograficzna
ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman
ur. 17 grudnia 1959 r. w Choszcznie.
1978 - egzamin dojrzałości – LO w Choszcznie.
1978 -1984 – studia filozoficzno-teologiczne.
15.IV.1984 - święcenia kapłańskie.
01.05.1984 - 31.12.1985  - wikariusz, Świnoujście,  Chrystusa Króla
1986-1990 - Papieski Uniwersytet św. Tomasza Angelicum, Wydział Teologii
- licencjat teologii (Rzym 13.02.1988), rozprawa: L’obbedienza del sacerdote riguardo al vescovo alla luce del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis, Roma 1988, pp. 138 (Posłuszeństwo kapłana wobec biskupa w świetle soborowego dekretu o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1988, str. 138).
- doktorat teologii (Rzym 15.01.1990), rozprawa: Formazione all’obbedienza  sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Roma 1990, pp. 222 (Formacja do posłuszeństwa kapłańskiego w świetle doktryny Soboru Watykańskiego II, Rzym 1990, str. 222).
05.04.1988 - 10.02.1990 - wikariusz, Szczecin,  św. Józefa 
10.02.1990 - 15.06.1990 - wikariusz, Szczecin, MB Nieust.Pom. i z-ca Dyr. Diec. Domu Rekol.
19.11.1991 - nostryfikacja rozprawy doktorskiej - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.
1990-1991 - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Szczecinie.
1991-1993 - proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Szczecinie.
1993-1998 - ojciec duchowny kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.
19.06.1997 - habilitacja w zakresie teologii duchowości - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, rozprawa: Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, str. 316. Zatwierdzona: 24.02.1998.
1998-1999 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego.
1999-2003 – stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM w Poznaniu.
21.10.2003 - tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
1.1.2004 - profesor Wydziału Teologicznego US w Szczecinie.
1.07.2004 - stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego.
08.09.2008 - kanonik gremialny Szczecińskiej Kapituły Katedralnej
08.05.2012 - wybrany na stanowisko Dziekana Wydziała Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
30.01.2013 - tytuł kapelana Jego Świątobliwości (prałat), nadany przez Benedykta XVI
członek Rady Kapłańskiej i kolegium Konsultorów Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Szczególnym bólem biskupów i księży jest to, że musimy patrzeć, jak nasi wierni opuszczają Syrię – mówi chaldejski biskup Aleppo Antoine Audo. Biskup z Syrii gości w Polsce w związku z przypadającym 9 listopada VI Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku organizująca ten dzień sekcja polska Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca szczególną uwagę na sytuację chrześcijan w jego kraju.

Brak poczucia bezpieczeństwa, pogłębiające się ubóstwo i masowe opuszczanie kraju, zwłaszcza przez chrześcijan, to główne problemy dotykające obecnie Syrię. Mówił o tym biskup Aleppo, który od 6 do 9 listopada przebywa w Polsce. W Warszawie spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem Mizińskim i wziął udział w konferencji prasowej.

Mówiąc o sytuacji w swoim kraju, chaldejski biskup Aleppo podkreślał dramat chrześcijan. – To nie jest nasza wojna, nie mamy w niej żadnego interesu, jesteśmy mniejszością, ale byliśmy na tej ziemi od jej początków – mówił. – Mamy czasami takie wrażenie, że stoimy przed końcem chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie – dodawał, wskazując na ich masowy exodus.

 

 

Biskup z Syrii zauważał, że podstawowym źródłem konfliktu w jego kraju jest ekonomia. Zwracał uwagę, że rozwiązaniem nie mogą być działania zbrojne z zewnątrz, lecz pomoc w rozwiązaniu problemów politycznych wewnątrz Syrii.

Fakt, że na tym terenie jest coraz mniej chrześcijan to nie tylko strata dla Kościoła lokalnego, ale również dla Kościoła powszechnego oraz dla muzułmanów. – Jest to strata dla dialogu między chrześcijanami a muzułmanami – mówił bp Audo.

Dyrektor sekcji polskiej PKWP ks. prof. Waldemar Cisło podczas spotkania z dziennikarzami w Warszawie zwrócił uwagę na to, że chrześcijanie w krajach muzułmańskich dają świadectwo pomocy każdemu, bez względu na wyznanie. Niosą na Bliskim Wschodzie przesłanie, że przede wszystkim jesteśmy braćmi, jako ludzie, dopiero potem jako wyznawcy konkretnej religii. Dlatego tak ważna jest ich obecność w krajach muzułmańskich.

Obawę, że Syria może pozostać bez obecności chrześcijan wyraził podczas konferencji w Warszawie również sekretarz generalny Episkopatu bp Artur Miziński. – Syria to kolebka chrześcijaństwa, miejsce nawrócenie i działania św. Pawła – przypomniał. Ich  liczba zmniejsza się z dnia na dzień –  poprzez śmierć, poprzez biedę, poprzez emigrację. –  Dlatego nie możemy zostać obojętni – apelował bp Miziński. Zachęcał do troski o to, aby najbliższa niedziela, 9 listopada, nie była jedynym dniem, w którym będziemy nieść pomoc potrzebującym.

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który organizuje już po raz szósty sekcja polska Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, to okazja do modlitwy za prześladowanych chrześcijan, ale i do konkretnego wsparcia materialnego.

źródło - http://episkopat.pl

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a jednocześnie Matka i Głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników – możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w przyszłości.

1. Czym są Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie”. Ta wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.

2. Dlaczego Kraków?

Papież Franciszek zaprosił młodzież do Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni apostołowie Bożego Miłosierdzia – święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II – w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.

3. Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to – jak mówił święty Jan Paweł II – „poważne duchowe zadanie”. „Aby [ŚDM] był owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych” - podkreślał. Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią prostą”, jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.

4. Nie za dwa lata, tylko już od dziś

W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół, hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

5. Zaproszenie do współpracy

Przychodzimy dziś do Was, rodzice i wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadectwem życia i wiary.

Zwracamy się do Was, duszpasterze i katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami na drodze dojrzewania do tej roli.

Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący. Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania ich serc.

Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z upadków i nadaje smak życiu.

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od Jezusa i Jego Kościoła.

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc.

6. Zawierzenie dzieła ŚDM wstawiennictwu świętych patronów

Patronami międzynarodowego spotkania młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi się na cały świat.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 366. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

W piątek 14 listopada, po długiej i ciężkiej chorobie, Pan powołał do siebie śp. Annę Mikutel z Bielowa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 17 listopada. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bielowie o godzinie 10.00, natomiast wyprowadzenie z kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim do grobu nastąpi o godzinie 11.30.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.