Witam serdecznie na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Osiecznicy.

Strona systematycznie będzie rozwijana, przekazując informacje z życia Wspólnoty Parafialnej, skupionej wokół świątyń w Osiecznicy, Skórzynie, Czetowicach, Bielowie i Łochowicach.

proboszcz Parafii - ks. Andrzej Nowak 

W dniach 6-7 października 2015 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskupi polscy obradowali na 370. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Księża Biskupi wyrazili łączność z Ojcem Świętym Franciszkiem i uczestnikami Synodu Biskupów nt. małżeństwa i rodziny, na którym delegatami Episkopatu Polski są: abp Stanisław Gądecki, abp Henryk Hoser i bp Jan Wątroba. Wśród audytorów Synodu jest także małżeństwo z Polski - Jadwiga i Jacek Pulikowscy.

1. W perspektywie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, biskupi podjęli wnikliwą refleksję nad duszpasterstwem młodzieży. Zapoznali się z wynikami badań na temat postaw młodego pokolenia. Zwrócili także uwagę na potrzebę przekazania młodzieży fundamentalnych wartości, które pozwolą jej odnaleźć się w otaczającym świecie i dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Biskupi podkreślili rolę rodziców i wychowawców w przekazywaniu młodym autentycznych wartości. Jest to także zadanie różnych form duszpasterstwa i nauczania religii w szkole. Podczas obrad ukazano m.in. walor harcerskiej metody wychowania młodzieży i możliwość wykorzystania jej w aktualnych wyzwaniach duszpasterskich. Refleksja na ten temat została uzupełniona o informacje związane z przygotowaniami do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

2. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z informacjami dotyczącymi uchodźców. Temat ten został podjęty również przez przedstawicieli Caritas Polska, którzy wyrazili gotowość do ścisłej współpracy w tej kwestii z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w duchu solidarności i uszanowania godności uchodźców. Pomoc ze strony Kościoła może być owocna w atmosferze współodpowiedzialności nie tylko za przyjęcie uchodźców, ale także za ich dalsze losy.

3. Podczas obrad podjęta została tematyka nowego roku duszpasterskiego w Polsce rozpoczynającego się w I niedzielą adwentu br. Będziemy go przeżywać w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Hasło roku „Nowe życie w Chrystusie” podkreśla wartość przyjętego sakramentu chrztu świętego i stanowi zachętę do dojrzałej wiary. Główne uroczystości Jubileuszu Rocznicy Chrztu Polski odbędą się w dn. 14-16 kwietnia 2016 r. w Gnieźnie i Poznaniu.

4. Biskupi zapoznali się z działalnością Komisji ds. Misji i wyrazili radość z owoców IV Krajowego Kongresu Misyjnego, jaki odbył się w czerwcu br.

5. W trakcie zebrania Konferencji Episkopatu Polski przedstawiono planowany przebieg wydarzeń upamiętniających 50. rocznicę wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi w 1965 r., która rozpoczęła proces pojednania między narodami polskim i niemieckim. Uroczystości rocznicowe odbędą się 18 listopada br. w Berlinie i Wrocławiu, a 22 listopada br. na Jasnej Górze.

Biskupi błogosławią wszystkim rodakom w kraju i za granicą oraz zachęcają do modlitwy w intencji trwającego Synodu, pokoju na świecie i Ojczyzny.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Warszawa, dn. 7.10.2015 r.

PROGRAM WYJAZDU NA

OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ KOBIET

NA JASNĄ GÓRĘ 16-17 PAŹDZIERNIKA 2015r.

 

PIĄTEK – 16 PAŹDZIERNIKA 2015r.

 

WYJAZD AUTOKAREM:

 

- ze Świebodzina( parking przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) - g. 8.00

 

- z Krosna Odrzańskiego (przy kościele pw. św. Andrzeja Ap., ul. Kościelna)- g. 8.45

 

- z Zielonej Góry ( parking przy kościele pw. św. Brata Alberta - g. 9.30

 

PRZYJAZD DO TRZEBNICY W DNIU PATRONALNEGO ŚWIĘTA ŚW. JADWIGI ŚL.

 

- nawiedzenie Bazyliki św. Jadwigi Śląskiej

 

- Msza św. przy grobie św. Jadwigi Śląskiej o godz. 13.00

 

PRZYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

 

- Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich o godz. 19.00

 

- Apel Jasnogórski – godz. 21.00

 

NOCLEG W DOMU PIELGRZYMKOWYM SS. BETANEK

 

- 2-osobowe pokoje

 

 

SOBOTA – 17 PAŹDZIERNIKA 2015r.

 
 

06.00 Nawiedzenie Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na uroczystym odsłonięciu Obrazu

 

09.30 Modlitwa różańcowa

 

11.00 Powitanie pielgrzymów na OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE KOBIET NA JASNĄ GÓRĘ

 

MSZA ŚW. w Bazylice Jasnogórskiej, którą wraz z diecezjalnymi duszpasterzami kobiet odprawi i homilię wygłosi J. E. Ks. Bp dr IRENEUSZ PĘKALSKI – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet

12.00
ANIOŁ PAŃSKI

 

KONFERENCJA FORMACYJNA pt.Jak odnaleźć się w chaosie współczesnego świata? – dr Maria Jankowska – Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich

 

13.20 Modlitwy słowami świętych polskich kobiet przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

 

- Modlitwa osobista

 

- Akt Zawierzenia Maryi Polskiego Związku Kobiet Katolickich

 

14.00 Przerwa obiadowa

 

15.00 Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

15.45 Wyjazd z Częstochowy

 

Organizatorem wyjazdu na tegoroczną

OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ KOBIET NA JASNĄ GÓRĘ

jest ks. kan. Zbigniew Samociak – diecezjalny duszpasterz kobiet.

Koszt przejazdu autokarem i noclegu w 2-osobowych pokojach – 130zł

Wszelkie informacje i zapisy można dokonać telefonicznie lub drogą internetową:

krosno@dekanatkrosno.pl

tel. 68 383 50 34 lub 600 988 215

Jak co roku Diecezjalny Zespół ds. Organizacji Kursów dla Fotografów i Operatorów Filmowych organizuje kurs liturgiczny wymagany przez prawo diecezjalne do obsługi uroczystości religijnych. Kurs odbędzie się 17 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w budynku Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze przy ul. Bułgarskiej 30 (kościół pw. Ducha Świętego).

W dniu kursu uczestnicy otrzymują jedynie zaświadczenie o jego ukończeniu. Osoby, które tego dnia chciałyby otrzymać także legitymację i ozdobny certyfikat, proszone są o dostarczenie do sekretariatu IFT zdjęcia (format 35mm x 45mm). Termin składania zdjęć: do 10 października br. Uczestnicy, którzy dostarczą zdjęcie później, otrzymają legitymację w dalszej kolejności.
Koszt kursu: 200 zł – płatne w dniu kursu w sekretariacie IFT.

Zgłoszenia można dokonać wysyłając na adres mailowy (sekretariat@ift.zgora.pl) swoje dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon i e-mail) lub telefonicznie pod numerami: (68) 458-25-70; 792-272-754.

W niedzielę 30 sierpnia Pan powołał do siebie śp. Wandę Dziembowską z Osiecznicy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 1 września. W tym dniu o godzinie 11.30 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza święta żałobna. Modlitwy w kaplicy cmentarnej w Krośnie Odrzańskim i odprowadzenie ciała zmarłej do grobu o godzinie 13.00.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.