Celem ułatwienia w dotarciu do potrzebnego dokumentu można skorzystać z poczty elektronicznej (List do Parafii w Menu strony).
Umożliwi to otrzymanie poszczególnych zaświadczeń w następujący sposób:

1. Dokument przesyłany drogą elektroniczną do samodzielnego wydrukowania przez odbiorcę.
    Dotyczy:
    * skrócony odpis aktu chrztu do I Komunii świętej i bierzmowania
    * świadectwo kwalifikacyjne do pełnienia godności rodzica chrzestnego lub świadka bierzmowania

2. Dokument przesyłany tradycyjną pocztą lub do odebrania osobistego po wcześniejszym jego przygotowaniu w kancelarii parafialnej bądź kościele filialnym.
    Dotyczy:
    * metryka chrztu do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
    * kościelne potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa
    * kościelny akt zgonu członka rodziny

W treści korespondencji proszę o podanie informacji ułatwiających odnalezienie odpowiedniego zapisu w księgach parafialnych, np. takich jak adres zamieszkania, data urodzenia, rok chrztu, rok bierzmowania (do świadectwa kwalifikacyjnego).