ks. dziekan kan. mgr Andrzej Nowak

 
- urodzony 9 grudnia 1959 r. w Stalowej Woli (diecezja sandomierska)

 
- wyświęcony na kapłana 27 maja 1984 r. w katedrze gorzowskiej przez Sługę Bożego Bpa Wilhelma Plutę

 
- ustanowiony proboszczem osiecznickiej parafii z dniem 22 sierpnia 2001 r. przez Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego

 
- mianowany na pięcioletnią kadencję wicedziekanem dekanatu krośnieńskiego dnia 19 października 2010 r. przez Ks. Bpa Stefana Regmunta

 
- powołany na rejonowego wizytatora katechetycznego z dniem 1 września 2013 r. przez Ks. Bpa Stefana Regmunta. nominacja potwierdzona dekretem z dnia 7 stycznia 2016 r. przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego


- mianowany na kolejną pięcioletnią kadencję wicedziekanem dekanatu krośnieńskiego dnia 31 sierpnia 2015 r. przez Ks. Bpa Stefana Regmunta. nominacja potwierdzona dekretem z dnia 7 stycznia 2016 r. przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego


- zwolniony ze stanowiska wicedziekana dekanatu krośnieńskiego dnia 2 września 2016 r. przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego


- mianowany na pięcioletnią kadencję dziekanem dekanatu krośnieńskiego dnia 2 września 2016 r. przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego


- odznaczony przywilejem Rokiety i Mantoletu dnia 13 kwietnia 2017 r. przez Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego


- dzień Patrona: 16 maja (św. Andrzeja Boboli)