niedziela - 1 IX - 22 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - w intencji o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji
10:00 Łochowice - za zmarłych Rodziców Janinę i Juliana Kondratowicz oraz zmarłych z rodz. Łój i Kondratowicz
11:30 Osiecznica - za zmarłego Józefa Stysiaka w 8 rocz. śmierci
13:00 Skórzyn - za zmarłego Stefana Styczyńskiego

poniedziałek - 2 IX

8:15 - rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

wtorek - 3 IX

17:00 - w intencji Pauliny i Damiana Ciesielskich  - int od uczestników ślubu

środa - 4 IX

17:00 - za zmarłą Teresę Pałasz w 2 rocz. śmierci


piątek - 6 IX

17:00 - za zmarłych Mariannę i Bolesława Kruszyńskich, Jana, Mariannę i Romana Cieślarskich

sobota - 7 IX
17:00 Osiecznica  - w 80 rocz. urodzin Marianny o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia
18:00 Bielów - za zmarłych Weronikę i Kazimierza Poźniak i zmarłych z rodzin Poźniak i Bielewicz

niedziela - 8 IX - 23 niedziela zwykła - Narodzenie NMP - błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion

  8:30 Czetowice - za zmarłą Genowefę Dogoda w 7 rocz. śmierci
10:00 Łochowice - za zmarłego Piotra Ciołka w 6 rocz. śmierci
11:30 Osiecznica - w intencji Haliny i Jana Kobiela w 40 rocz. ślubu
13:00 Skórzyn - za zmarłych Edmunda, Helenę, Andrzeja, Małgorzatę Kalińskich

poniedziałek - 9 IX 

17:00 - za zmarłych Aleksego, Stanisława Bielskich, Michalinę Wiśniowską

wtorek - 10 IX


17:00 - za zmarłych Zenobię i Wawrzyńca Stuczyńskich

środa - 11 IX

17:00 - za zmarłych Janinę, Jerzego, Józefa, Marię, Józefa i Zofię 


piątek - 13 IX

17:00 Łochowice - w intencji  Parafian

sobota - 14 IX - Podwyższenie Krzyża Świętego

17:00 Osiecznica - w intencji Leokadii i Tadeusza Leśniewskich w 40 rocz. ślubu
18:00 Bielów - za zmarłych Juliana Bugajskiego w rocz. śmierci, Stanisława, ks. Emila i wszystkich zmarłych z rodzin Bugajskich, Majchrzak, Nowak i Koniecznych

niedziela - 15 IX - 24 niedziela zwykła - Matki Bożej Bolesnej

  8:30 Skórzyn - za zmarłych Mariannę, Michała, Józefa i Mariana Derezińskich
10:00 Łochowice - za zmarłego Andrzeja Budzińskiego oraz w intencji o Boże błogosłwieństwo, łaskę zdrowia dla Julii, Leny i Niny Łowkiel
11:30 Osiecznica - za zmarłych: Wandę, Emanuela i Ryszarda Kawów oraz Weronikę, Kazimierza i Urszulę Poźniaków
13:00 Czetowice - Odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej - za parafian

Pielgrzymka do Lichenia

piątek - 20 IX

17:00 Łochowice - w intencji Katarzyny i Wojciecha Ostrowskich 

sobota - 21 IX

17:00 Osiecznica - za zmarłych Antoninę, Franciszka, Jana i Monikę
18:00 Bielów - w intencji Danuty i Zbigniewa Krasowskich w 40 rocz. ślubu

niedziela - 22 IX - 25 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - za zmarłych Katarzynę, Jana i rodziców z obojga stron
10:00 Łochowice - za zmarłych Hildę i Józefa Ćwirko, Emilię i Czesława Szwed, Jana i Czesława Szwed, Danutę Bojanowską, Irenę i Stanisława Ćwieczkowskich
11:30 Osiecznica - za zmarłych Jan, Ryszarda i Mirosława 

13:00 Skórzyn - za zmarłych Józefa, Marię, Stanisława i Marię z rodziny Piotrowskich

poniedziałek 23 IX 

17:00 - za zmarłego Grzegorza Ludwig

wtorek - 24 IX

17:00 - za zmarłych Janinę, Stanisława, Kazimierza, Teresę, Gabriela, Reginę Pałasz oraz Stanisławę i Jakuba Dogoda

środa - 25 IX

17:00 - za zmarłego Władysława Pabijaniaka 

piątek - 27 IX

17:00 Łochowice - za zmarłych rodziców z obojga stron, Marię i Józefa Wołoszyn, Helenę i Pelagię Rogowskie 
18:00 - za zmarłego Edwarda Pawłowskiego w 18 rocz. śmierci

sobota - 28 IX
09.00 Osiecznica - w intencji OSP z okazji 70 rocznicy powstania
17:00 Osiecznica - za zmarłych z rodzin Kozdój i Wiśniewskich
18:00 Bielów - za zmarłego Józefa Marjańskiego i Kazimierza Stachowiak oraz Apolonię i Józefa Pawłowskich

niedziela - 29 IX - 26 niedziela zwykła - świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  8:30 Czetowice - w intencji Panu Bogu wiadomej oraz o Boże błogosławieństwo
10:00 Łochowice - w intencji Teresy i Krzysztofa Tylus w 1 rocz. ślubu
11:30 Osiecznica - za zmarłą Monikę Gruszczyńską, Stanisławę, Janinę, Annę, Annę, Mariana, Tadeusza, Adama i Henryka
13:00 Skórzyn - za zmarłą Irenę Siewierską

poniedziałek - 30 IX

17:00 - w intencji ofiarodawców i dobroczyńców