sobota - 1 I - Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

  8:30 Czetowice - za Parafian
10:00 Łochowice - za zmarłego Henryka i Krystynę oraz Kazimierza Suchora
11:30 Osiecznica - za zmarłego Kazimierza Cieślarskiego z okazji urodzin, Jana i Marię Cieślarskich
13:00 Skórzyn - za Parafian
14:00 Bielów - 
za Parafian

poniedziałek 2 I

8:00 - za Parafian


wtorek 3 I

15:00 - za zmarłą babcię Wala


środa - 4 I

14:30 Różaniec za zmarłego papieża Benedykta XVI
1
5:00 - za zmarłego Macieja Olejnika w miesiąc po śmierci

czwartek - 5 I
8:00 - za zmarłego papieża Benedykta XVI
16:00 Bielów - za zmarłego ks. Józefa Dratwę
17:00 Osiecznica - za zmarłego Kazimierza Madejczyka w 23 rocz. śmierci

piątek 6 I -  uroczystość Objawienia Pańskiego
 
  8:30 Czetowice - za zmarłą Danutę Krasowską z okazji imienin
10:00 Łochowice - za zmarłych Zofię Surdyk w 15 rocz. śmierci, Stefana Surdyk w 30 rocz. śmierci oraz Czesława Surdyk w 46 rocz. śmierci
11:30 Osiecznica - za zmarłych Bronisławę, Feliksa, Romana, Rozalię, Jana i wszystkich zmarłych z rodzin Zielińskich i Dąbrowskich
13:00 Skórzyn - za zmarłych Bolesława i Zdzisława Kalińskich oraz Tadeusza Kasprowiaka

sobota - 7 I

16:00 Bielów - za zmarłych Jana i Andrzeja Szkudlarek
17:00 Osiecznica - za zmarłych rodziców Leokadię i Antoniego Więziołowskich oraz siostrę Lukrecję

niedziela - 8 I - święto Chrztu Pańskiego

  8:30 Czetowice - za Parafian
10:00 Łochowice - w int. rodziny oraz o zdrowie dla taty
11:30 Osiecznica - za zmarłego Tadeusza Cieślarczyka w 1 rocz. śmierci, Mariannę Kruszyńską w 14 rocz. śmierci i Bolesława Kruszyńskiego
13:00 Skórzyn - za zmarłych Mieczysławę, Mariana, Lucynę i Jana


poniedziałek - 9 I

8:00 -  w int. o łaskę zdrowia

wtorek - 10 I


15:00 Łochowice - za Parafian

środa - 11 I


8:00 - o łaskę zdrowia


piątek - 13 I


8:00 - za Parafian

sobota - 14 I


16:00 Bielów - o łaskę zdrowia
17:00 Osiecznica - w int. pp. Grażyny i Janusza Olszewskich w 45 rocz. ślubu

niedziela - 15 I - 2 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - za zmarłych Annę Moroz w 19 rocz. śmierci, Michała Moroz w 43 rocz. śmierci, zmarłych rodziców z obojga stron oraz zmarłą Marię Sykała
10:00 Łochowice - w int. Maxa w 1 rocz. urodzin 
11:30 Osiecznica - za zmarłych Genowefę, Wawrzyńca i Czesława Gac
13:00 Skórzyn - za zmarłych Wincentego, Annę, Jana, Danutę, Eugeniusza i Kazimierza

poniedziałek - 16 I

8:00 - za Parafian

wtorek - 17 I

8:00 - za Parafian

środa - 18 I

8:00 - za Parafian

piątek - 20 I

8:00 - za Parafian

sobota - 21 I

16:00 Bielów - za zmarłych Mariana i Eugeniusza Pieszczyńskich, Alfredę i Antoniego Polak oraz Danutę Korytek
17:00 Osiecznica - za zmarłych Elżbietę Kosmaty-Zakrzowską w 1 rocz. śmierci, zmarłych z rodzin Kosmaty, Konieczka i Zakrzowskich


niedziela - 22 I - 3 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - w int. dzieci i wnucząt z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
10:00 Łochowice - za zmarłych Emilię, Czesława, Jana i Czesława Szwed oraz Danutę Bojanowską
11:30 Osiecznica - w int. Józefy i Stanisława Lenczewskich w 45 rocz. ślubu
13:00 Skórzyn - za zmarłą Krystynę w 23 rocz. śmierci

poniedziałek - 23 I

8:00 - za zmarłą Jadwigę Miodowską w rocznicę śmierci

wtorek - 24 I

8:00  - za Parafian

środa - 25 I

15:00 - za zmarłego Grzegorza Ludwiga w rocz. urodzin

czwartek - 26 I
13:00 CK Krosno- za zmarłą Bogusławę Tomanek w miesiąc po śmierci
15:00 - za zmarłego Mariana Cudak i wszystkich zmarłych z rodzin Cudak i Wiśniewskich

piątek - 27 I

8:00 -  za dusze w czyśccu cierpiące

sobota - 28 I

16:00 Bielów - w int. pp. Ewy i Jana Pieszczyńskich w 40 rocz. ślubu
17:00 Osiecznica - 
w int. Kazimierza Madejczyka w 65 rocz. urodzin

niedziela - 29 I - 4 niedziela zwykła

  8:30 Czetowice - za  zmarłych Henryka i KornelęWitkowskich oraz rodziców z obojga stron
10:00 Łochowice - za zmarłą Janinę Olejarz w 29 rocz. śmierci
11:30 Osiecznica - za zmarłego Józefa Słowińskiego w rocz. śmierci
13:00 Skórzyn - w int. pp. Anieli i Romana Sulkowskich w 45 rocz. ślubu