Dzieci z klasy trzeciej pod kierunkiem pani Małgorzaty Brodzińskiej przedstawiły spektakl związany z Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Powrót