Niedziela - 18 marca - to pierwszy dzień parafialnych rekolekcji wielkopostnych, którym przewodniczy w tym roku ks. por. Hubert Andrzejewski, kapelan wojskowy z Czerwieńska. Myślą przewodnią rozważań były słowa z Ewangelii św. Jana: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." W świetle tych słów padło pytanie o historię "mojego życia", która powinna być odpowiedzią na wielką miłość Boga mnie miłującego. Na ile potrafię odczytać "złote głoski" Pisma świętego w moim życiu i na ile pozwalam, by one kształtowały moją codzienność.

Powrót