13 maja 2012 roku dzieci z klasy drugiej po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Mszy Świętej, przystępując do Stołu Pańskiego.

Powrót